TantárgyakInformációs rendszerek üzemeltetése

Tantárgy adatok

 • Tantárgykód: VITMA314 illetve VITMAC02
 • Követelmények: 3/1/0/v
 • Kredit: 4

Tárgyfelelős

Dr. Magyar Gábor TMIT

Tematika

 • Az információs rendszerek kialakulásának fő lépései, életciklus. A rendszer-adminisztrátori feladatok.
 • Az informatikai infrastruktúra.
 • Személyes gépek (végberendezések) és szerverek. Rendszerszoftver feladatok. Hálózatba illesztés.
 • Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez (DMI, IPMI)
 • Hálózat, a hálózat üzemeltetése. Szabványos réteg-szemlélet: OSI modell
 • Szabványok IT eszközök üzemeltetéséhez. Az IT infrastruktúra elemeinek közös információs modellje (CIM) és a DMI. IPMI. SNMP
 • Adatközpont
 • A rendszerüzemeltetés alapfeladatai. A legfontosabb üzemeltetési alaptevékenységek. Karbantartás, mentés és helyreállítás, hibakeresés, továbbfejlesztés. Védelem, tartalékolás. Teljes és n+1 redundancia. Adminisztrációs hálózat. Adatmentések. Az ügyfélkapcsolatot támogató rendszer.
 • Alapvető informatikai szolgáltatások. Elektronikus - levelezés (e-mail), nyomtatásiTávoli hozzáférés szolgáltatás, Internet hozzáférés szolgáltatások.
 • Szolgáltatási szintű üzemeltetés. Szolgáltatási igény felmérése. Működtetési követelmények. Gépfüggetlenség. Hozzáférési korlátozások. Megbízhatóság. Teljesítmény. Monitorozás. Szolgáltatás bevezetése. SLA követelmények és szempontok.
 • Üzemeltetési politika. Rendszerüzemeltetési etika. Névtér-politika. Biztonság és megbízhatóság-politika. A rendkívüli helyzetek teendői. Szolgáltatás-átalakítás. Központosított és decentralizált rendszerek. Változáskezelés. Szabványok.
 • Az üzemeltetés szervezeti kérdései
 • Esettanulmány példák.

Előadók

 • Dr. Magyar Gábor (docens, TMIT)
 • Dr. Adamis Gusztáv (docens, TMIT)
 • Dr. Varga Pál (docens, TMIT)
 • Dr. Orosz Péter (adjunktus, TMIT)

Célkitűzés

A tárgy célja a számítógépek illetve összetett, hálózatba kapcsolt információs rendszerek működtetési és rendszer-adminisztrációs feladatainak megismertetése. A tantárgy rendszer-szemléletű áttekintést ad az információs rendszerekről és a széles értelemben vett rendszergazdai feladatokról.

Oktatási mód

előadás és gyakorlat

Követelmények

 • A szorgalmi időszakban: 1. és 2. zárthelyi vagy azok pótlásának (melyre összesen 2 alkalom áll rendelkezésre) legalább elégséges (2) teljesítése és a gyakorlati foglalkozás legalább elégséges teljesítése

Házi feladat témák

1. A rendszerüzemeltetõi csoport vezetõjének mindennapi kihívásai
2. A cloud (felhõ) rendszerek eszköz-szintû üzemeltetési kérdései
3. Gyakorlati tapasztalatok az ITIL használata során
4. A sport (vagy zenei) rendezvények biztonságának informatikai támogatásáról
5. Közösségi portálok használata és üzemeltetése során alkalmazott biztonsági megoldások
6. Esettanulmány: gyökeres változás egy nagyvállalat informatikai rendszerében
7. VPN egy tanácsadó cég életében
8. MS 0-day kernel hiba... A mindenre felkészült adminisztrátor "nulladik" napja
9. Diszk mentõrendszerek mûködésének gyakorlati kérdései
10. Diszk archiváló rendszerek mûködésének gyakorlati kérdései
11. Esettanulmány: fejlesztési javaslatok megfogalmazása egy kisvállalat információs rendszerének kidolgozására
12. Katasztrófa! Egy középvállalat terve rendkívüli helyzetekre
13. Személyes gépek menedzselésének gyakorlati kérdései
14. Mobil eszközök menedzselésének és távfelügyeletének gyakorlati kérdései
15. Call center üzemeltetésének gyakorlati tapasztalatai
16. Tûzfalak üzemeltetésének gyakorlati tapasztalatai
17. Egy többtelephelyes vállalat informatikai hálózatának kialakítása
18. SNMP protokoll alkalmazási tapasztalatai
19. Szerverfarmot üzemeltetek, avagy a szürke hétköznapok kihívásai
20. Esettanulmány: fejlesztési javaslatok megfogalmazása egy kisvállalat információs rendszerének kidolgozására
21. Katasztrófa! Egy középvállalat terve rendkívüli helyzetekre
22. Egy nagyvállalat (több ezer dolgozó, hetente több tucatnyian ki/belépnek) dolgozói e-kommunikációjának (e-mail, IM, vállalati Facebook csoport, a vállalat termékeihez kapcsolódó felhasználói fórumain végzett termék- support, stb.) archiválási szabályainak megtervezése.

Script feladatok

S2017-1. Készítsen scriptet, amely futtatási könyvtárában és azok alkönyvtáraiban végignézi az összes c kiterjesztésű C nyelvű forráskódot, és kilistázza azon függvények neveit (mindet csak egyszer), amelyek benne vannak egy előre megadott szótárállományban.

S2017-2. Készítsen scriptet, amely egy C++ forráskódból g++-szal fordított Linux bináris futtatható állományból kinyeri, hogy milyen függvényhívásokat (függvény neve, paramétereinek a típusa) tartalmaz.

S2017-3. Írjon scriptet, amely futtatási könyvtárában és azok alkönyvtáraiban végignézi az összes c kiterjesztésű C nyelvű forráskódot, és kilistázza az összes include-old szabványos fejállományt.

S2017-4. Írjon sciptet, amely a http://en.cppreference.com/w/c/header oldalról, illetve annak aloldalairól letöltött adatok alapján kiírja a paramétereként megkapott szabványos fejállományban deklarált függvényeket és típusokat!

S2017-5. Készítsen scriptet, amely a mail folderében lévő levelek küldő mezője alapján statisztikát készít, és listázza azokat a küldőket, akik olyan levelet küldtek, amelyben olyan beillesztett kép van, amelyre csak egy külső hivatkozást (URL-t) tartalmaz a levél kódja.

S2017-6. Készítsen scriptet, amely hálózati protokoll-analizátor (pl. Wireshark) csomagszintű, szöveges kimenetét feldolgozza. Ebből 3-tuple (IP-cím-párok, és port-párok, valamint hordozó protokoll) alapján összerendeli a flow-kat, és statisztikát készít arról, hogy melyik flow mennyi ideig tartott, mekkora volt az átlagos csomagmérete, valamint mekkora volt a benne lévő legnagyobb "szünet", ami két csomag érkezése között eltelt.

S2017-7. Készítsen egy scriptet, amely hálózati protokoll-analizátor (pl. Wireshark) csomagszintű, szöveges kimenete alapján különválogatja a felvételben szereplő folyamokat (IP-cím-párok, és port-párok, valamint hordozó protokoll alapján), a csomagbeérkezési időkülönbségek állandósága, valamint a kis ( <200B) csomagméret alapján megpróbálja beazonosítani a VoIP folyamokat.

S2017-8. Készítsen scriptet, amely a mail folderében lévő levelek alapján havi bontásban összegzi a küldött és fogadott levelei számát, és minden hónapban megjelöli a top5 küldőt és top5 fogadót.

S2017-9. Készítsen egy olyan scriptet, ami minél kevesebb különálló email elküldésével "fekete doboz tesztelés" jelleggel kideríti egy egyszerű, tanulásmentes, szabad szavas spam-szűrő tiltott szavainak a listáját.

S2017-10. Készítsen egy scriptet, amely hálózati protokoll-analizátor (pl. Wireshark) csomagszintű, szöveges kimenete alapján kiválogatja a Tinder és Snapchat forgalomhoz tartozó szerver domain-neveket.

S2017-11. Készítsen scriptet, amely egy csv file-ba írva percenkénti készít statisztikát arról, hogy az adott időintervallumban mely hálózatok felé milyen sűrű volt az adatforgalom (hány kérés/válasz érkezett az adott hálózat felől/ment az adott hálózat felé). Naponta új csv file-t kezd, a file neve az adott nap dátumát is tartalmazza.

S2017-12. Készítsen sriptet, amely egy olyan bemeneti állományon dolgozik, aminek egy IP-cím, egy felhasználónév, és egy jelszó a tartalma. A script óránként bejelentkezik az IP-címre, és kilistázza a top 5 processzor-használó alkalmazást a távoli gép egy állományába; majd 24 óránként átmásolja ezt a (dátumra is utaló nevű) naplóállományt a helyi gépre.

S2017-13. Készítsen scriptet, amely egy bemeneti állomány első 20000 szavából kiválogatja a 100 leggyakoribbat úgy, hogy egy másik bemeneti állomány 100 kötőszót tartalmazó "feketelistájában" lévő szavakat nem számolja.

Labor

Fájl: monit-5_15-linux-x86_tar.gz

Fájl: cpulimit_1_1-13_i386.deb

Fájl: rsync_3_0_7-2_i386.deb

Fájl: stress_1_0_1-1_i386.deb

Fájl: Juniper_admin.pptx

Fájl: juniper_labor.pdf

Fájl: juniper_jegyzokonyv_1_02.docx

Fájl: linux-labor.pdf

Fájl: linux-labor-csak-feladatok.pdf

Slide

Az előadások diái itt találhatóak: https://www.tmit.bme.hu/iru2017